Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy szkoły promującej zdrowie
1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CALINECZKA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU 2016-2018

Cel: Wykształcenie właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i zwiększenie ilości spożywanych warzyw i owoców.

Działania podjęte przez przedszkole
– Realizacja autorskiego programu edukacyjnego  „Kolorowo, ale zdrowo”
– Realizacja bloków tematycznych podczas których dzieci :

 • omówiły budowę piramidy zdrowego żywienia;
 • robiły sałatkę owocową;
 • samodzielnie badały  produkty spożywcze oraz eksperymentowały z ich łączeniem i mieszaniem;
 • wykonywały postaci zwierząt z warzyw;
 • utrwalały wiadomości   o zdrowych  i nie zdrowych produktach spożywczych;
 • dostrzega prawidłowości  i zależności pomiędzy odżywaniem i a utrzymaniem zdrowia;
 • samodzielne przygotowały jogurt bananowy.

– Organizowanie dla dzieci „ Kolorowych dni” w których dzieci przynoszą z domu tylko owoce i warzywa w określonym kolorze, spożywają je, robią z nich koktajle, zdrowe przekąski.

Nabywają wiedzę na temat ich wartości odżywczych i znaczenia dla zdrowia
– Branie udziału  w akcjach, programach edukacyjnych i zajęciach promujących zdrowy styl życia i odżywiania:

 • Przedszkoliada Tour”, której celem jest  zapobieganie nadwadze, otyłości i promowanie zdrowych przekąsek po aktywności fizycznej i picia wody zamiast słodkich napojów.
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury – Dzień Marchewki- Przeprowadzenie zajęć na temat zdrowego odżywania   i znaczenia, witamin i diety dla całego organizmu człowieka.
 • V Festiwal jem kolorowo, ale zdrowo!„Kolorowy kącik – żółto- niebieski”- Prezentacja zdrowych nawyków żywieniowych, zabawy z owocami i warzywami, promowanie zdrowego odżywiania.
 • „Tajemnicze moce tęczowych warzyw i owoców”  -Prezentacja i omówienie znaczenia warzyw i owoców dla zdrowia człowieka . (Prezentacja przygotowana przez studentkę UMCS  w ramach współpracy z SzPZ)
 • Przekazanie ulotek informacyjnych dla rodziców dotyczących treści przekazywanych podczas wykładów dla dzieci „Tajemnicze moce tęczowych warzyw i owoców”

– Zaangażowanie rodziców w organizację zajęć dydaktycznych promujących zdrowy styl życia, poczęstunków owocowo-warzywnych  podczas różnych uroczystości.

 • Przedstawienie z okazji zakończenia roku przedszkolnego „Na straganie”.
 • „Witaminki”  – przedstawienie z okazji dnia dziecka zorganizowane przez rodziców dla dzieci
 • Przynoszenie przez rodziców owoców i warzyw na różne uroczystości przedszkolne (Dzień babci i dziadka, Dzień Mamy  i Taty, Jasełka, Dzień dziecka)
 • Angażowanie rodziców do wspólnego tworzenia kącika, gazetek i plakatów

dla dzieci dotyczących zdrowego odzywania.

 • Przynoszenie przez rodziców materiałów potrzebnych na zajęcia dydaktyczne w postaci owoców, warzyw i wycinków z gazet dotyczących zdrowego odżywania (owoce, warzywa, witaminy itp.).
 • Udział rodziców w pogadankach dla dzieci dot, odżywania.

– Spotkanie z lekarzem/dietetykiem, dla zdrowia w ramach programu „Kolorowo, ale zdrowo” dla rodziców i dzieci

 • Wyjaśnienie rodzicom i dzieciom znaczenia spożywania owoców i warzyw dla zdrowia.
 • Tworzenie piramidy zdrowego odżywania   z gotowych elementów.
 • Przeprowadzenie doświadczeń ukazujących dzieciom skutki nadmiernego spożywania słodkich napojów, chipsów i słodyczy.

– Wprowadzenie owocowo-warzywnych podwieczorków
– Wizyta Pszczelarza – Dzieci dowiedziały się o leczniczych właściwościach   miodu.
– Promowanie aktywnego trybu życia i picia wody wśród dzieci  podczas realizacji programu:

 • Mamo tato wolę wodę!
 • Strefa Zdrowia Muszynianki

– Program „Akademia zdrowego przedszkolaka” Dzieci zgłębiały wiedzę na temat Piramidy Zdrowego Żywienia i analizowały każde z jej pięter. Dzieci zaprzyjaźniły  się ze zwierzakami Zdrowego Zakątka, które pomogły im  kształtować  nawyk zdrowego odżywiania się.
– Udział nauczycieli  w szkoleniu: „Edukacja zdrowotna w przedszkolu”
– Organizacja konkursu plastycznego na temat: „Odżywiam się zdrowo  – kolorowo!”
– Wykonanie plakatu promującego, zachęcającego do jedzenia owoców  i warzyw w ramach konkursu  wewnątrz przedszkolnego „Kolorowo, ale zdrowo!”

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CALINECZKA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU 20015-2016

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Tematyka kompleksowa zajęć realizowanych w ramach programu wychowawczego „Przygoda z uśmiechem” :
– 28.09.2015 – 02.10.2015– „Jesienne owoce”
Cel: Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia
– 05.10.2015-09-10.2015 –„Jesienne warzywa”
Cel: Zachęcanie do zjadania surowych warzyw (np. marchewki, rzodkiewki, szczypiorku) jako źródła witamin
– 02.11.2015 – „Gdy robi się coraz chłodniej”
Cel: Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych
– 18.11.2015-24.11.2015 – „Czyste przedszkolaki”
Cel: Rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów służących do dbania o czystość osobistą
i określanie, do czego służą;
– Utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk;
– Rozumienie konieczności dbania o higienę;
02.12.2015 – 08.12.2015 – „Coraz więcej umiem”
Cel: Wdrażanie dzieci do samodzielnego ubierania się, jedzenia i kulturalnego zachowania się przy stole;
– Nabieranie wiary we własne umiejętności związane z czynnościami samoobsługowym;
– 30.03.2016-5.04.2016 – „Zdrowe przedszkolaki” – poznanie znaczenia ruchu, dbania
o czystość i zdrowego odżywiania dla zdrowia;

Działania podejmowane w ramach programów edukacyjnych oraz przy współpracy
z różnymi instytucjami:
-15.06.2015-17.06.2015Zajęcia z cyklu: Mamo, tato wolę wodę! – Lato
Cele: Wyrabianie nawyku codziennego sięgania po wodę;
– Promowanie zdrowego trybu życia
– Zapoznanie dzieci z letnim zjawiskiem jakim jest burza i jak się można przed nią schronić;
– 01.09.2015 – Wprowadzenie podwieczorków w postaci owoców i warzyw
Cele: Nauka prawidłowych nawyków żywieniowych- Organicznie spożywania cukrów szkodliwych dla zdrowia jamy ustnej;
– 07.09.2015 –„W pastusiowej krainie” –Akademia Aquafresh
Cel: Dzieci dowiedziały się jak dbać o zęby i nie dopuścić do spotkania
się z Robaczkiem Próchniaczkiem;
– 22.11.2015 –„Warsztaty dla rodziców i dzieci z psychologiem”
Cele: Zrozumienie świata dziecka;
– Zacieśnianie więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi poprzez współprace podczas wykonywania wspólnych czynności i zadań;
– Przedstawienie znaczenia rozwoju pscho-fizcznego dzieci;
– Umożliwienie prywatnej konsultacji dla rodziców z psychologiem;
– 28.12.2015 – Wizyta koszykarek AZS UMCS Lublin – zajęcia ruchowe
Cel: Zachęcanie, promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych;
– 14.01.2016 – Udział w szkoleniu: Edukacja prozdrowotna rodziców
i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej zorganizowane
przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie
– 04.02.2016 –05.02.2016 – Wprowadzenie programu profilaktycznego Dzieciństwo bez próchnicy
Zajęcia z programu: „Królik Pampiś – Orędownik Czystych Zębów”
Cele: – Zmniejszenie nasilenia choroby próchnicowej zębów poprzez kampanie
– Kształtowanie aktywnych postaw i nawyków dzieci wobec zdrowia;
– Dziecko uczy się prawidłowego mycia zębów;
– Dziecko doskonali sprawność manualną;
– Dziecko rozwija zmysł dotyku i węchu;
– Rozdanie rodzicom materiałów edukacyjnych programu Dzieciństwo bez próchnicy
– 17.02.2016 Badania psychologiczne na temat: „ Struktura pojęć afektywnych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” -Przy współpracy ze studentką studiów doktoranckich –kierunek psychologia na UMCS w Lublinie;
Cele: Wykrycie zaburzeń związanych z:
– nadmierną aktywnością ruchową;
– nastrojem;
– koncentracją uwagi;
– podejmowaniem decyzji w działaniu;
– Możliwość konsultacji rodzica z psychologiem;
– 12.04.2016-15.04.2016 – „Kubusiowi przyjaciele natury” tematy:
– „ Kubusiowi przyjaciele natury”
– „Zdrowe produkty na drugie śniadanie jemy i zdrowo rośniemy”
– „Dzień marchewki”
– „Jak zrobić coś z niczego, czyli recyklingowy zawrót głowy”
Cele:
– Ochrona otaczającego nas środowiska
– Nauka szacunku dla roślin i zwierząt;
– Zapoznanie z podstawami recyklingu
– Zapoznanie dzieci z zasadami zdrowego odżywania i znaczeniem witamin
dla zdrowia organizmu;

 

 

Skontaktuj się z nami

Start typing and press Enter to search